O mne

Na finančnom trhu sa pohybujem od roku 2010. Mojou hlavnou náplňou práce je sprostredkovanie informácii bežnému spotrebiteľovi, ale najmä ukázať mu, ako finančný trh môže nechať pracovať aj vo svoj prospech.Až 90% ľudí je v dnešnej dobe otrokom svojich peňazí, mojou úlohou je naučiť ich finančný trh nielen používať, ale aj správne a efektívne využívať.


V dnešnej hektickej dobe je človek v spletí riešení finančnej džungle často stratený. Pod vplyvom násilného marketingu je vedený k nesprávnym rozhodnutiam. Svoj rozpočet tak zaťažuje zbytočnými poplatkami na bežnom účte, predraženým pzp na auto, životným poistením, ktoré nezarába či úverom, ktorý preplatí aj dvojnásobne.

Spoluprácou so mnou získa klient objektívny pohľad na stav svojich financií, vypracovaný audit a optimalizáciu súčasných riešení za účelom zefektívnenia jeho platieb a tiež finančný plán šitý na mieru, na splnenie svojich cieľov a prianí. Samozrejmosťou je dlhodobý servis a starostlivosť o kompletné portfólio.

Verím, že Vám moja stránka prinesie množstvo užitočných informácií,ktoré pretavíme v možnú spoluprácu.

Dávid Gedeon