Ideálne portfólio

28.07.2013 18:37

Ideálne portfólio, ako by malo vyzerať?

  Označenie portfólio znamená jednoducho  všetko to, čo bežný spotrebiteľ z finančného trhu využíva. Aj tu vo všeobecnosti platí, že neexistuje ideálne portfólio, ktoré bude sedieť pre každého. Práve rozmanitosť klientely je totiž často problémom privátneho bankovníctva. Pracovníčka za...

—————